salutogent förhållningssätt

Inom yrkesområdena äldrevård, hemtjänst, funktionsnedsättning och psykiatri finns möjlighet att utveckla ett salutogent förhållningssätt i arbetet, genom en kurs på en dag. Detta värdegrundade förhållningssätt kan ha goda effekter även för personalen som tillämpar det. Individens behov av meningsfullt socialt sammanhang, kommunikation och gemenskap, står i fokus. Alla har något att vinna på ett salutogent förhållningssätt, brukare såväl som personal och det ger en bättre arbetsmiljö.